Biển Đông: Khó Bình Yên — dòng sông cũ

Trần Khải Ảnh minh họa của media.nexstardigitalmedia Hoa Lục luôn luôn dòm ngó Đài Loan và Biển Đông – hai nơi Tập Cận Bình nói rõ là “lợi ích cốt lõi” cùng với Tây Tạng và Tân Cương. Thế cho nên mới có chuyện xóa sổ văn hóa hai sắc tộc độc đáo Tây Tạng và Tân Cương […]

via Biển Đông: Khó Bình Yên — dòng sông cũ